Het ISO 14001 certificaat vertegenwoordigt de internationale norm welke wordt toegepast voor het vaststellen van de eisen voor het milieumanagementsysteem. Het is deze norm welke er voor zorgt dat organisaties worden aangespoord om betere milieuprestaties te leveren. Ze doet dit door toe te werken naar een efficiënter gebruik van middelen evenals het doen afnemen van de hoeveelheid aan afval welke dient te worden verwerkt. De beschikking hebben over een ISO 14001 certificaat zorgt er in de praktijk voor dat er al snel sprake is van een concreet concurrentievoordeel. Bovendien is het ook nog eens zo dat de stakeholders de aanwezigheid van een ISO 14001 certificering alleen maar luidkeels zullen toejuichen.

Wat is het milieumanagementsysteem precies?

Het milieumanagementsysteem is een systeem welke organisaties van dienst kan zijn bij het bepalen, beheren evenals monitoren en beheersen van de milieuvraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd. Dit gebeurt vanuit het holistisch perspectief. In de praktijk is het ISO 14001 certificaat geschikt voor bedrijven van eender welke type evenals omvang. Dit betekent dat er zowel door private als publiekelijke en non-profit organisaties gebruik van kan worden gemaakt. De norm legt concrete eisen op aan de organisatie met betrekking tot milieukwesties die mogelijks relevant kunnen zijn voor haar werking. Het kan hierbij gaan om deze kwestie:

  • Luchtverontreiniging;
  • Water- evenals afvalwaterbeheer;
  • Afvalmanagement;
  • Bodemverontreiniging;

Naast bovenstaande wordt er door de ISO 14001 eveneens de nadruk gelegd op het milderen van de klimaatverandering evenals het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen. Dit alles maakt in ieder geval duidelijk dat het milieumanagementsysteem vandaag de dag een bijzonder belangrijke rol speelt binnen het landschap van de ondernemingen. Wellicht dat het belang van het ISO 14001 bovendien met het oog op de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Dit maakt het ook voor uw bedrijf mogelijks interessant om ze te overwegen.

Wat zijn de voordelen van een ISO 14001 certificaat?

In de praktijk is het zo dat er heel wat interessante redenen aangehaald kunnen worden voor wat het behalen van het ISO 14001 certificaat betreft. Het hanteren van een strategische benadering met als doel om betere milieuprestaties te kunnen bereiken kan interessant zijn omwille van de hieronder terug te vinden voordelen:

  • Er kan overeenstemming worden aangetoond met betrekking tot zowel de actuele evenals de toekomstige eisen in verband met wet- en regelgeving;
  • Er kan voor worden gezorgd dat de actieve rol van de leiding van het bedrijf evenals de betrokkenheid van de werknemers kan worden versterkt;
  • Niet alleen de reputatie van het bedrijf, maar ook het vertrouwen van de stakeholders kan een aardig duwtje in de rug krijgen;
  • Er kunnen strategische bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd met betrekking tot de integratie van milieuaspecten in het bedrijfsbeheer;
  • Er kan een concreet voordeel worden opgebouwd ten opzichte van de belangrijkste concurrenten evenals op financieel vlak;
  • Leveranciers kunnen worden gestimuleerd om hun milieuprestaties te verbeteren door ze op te nemen in de bedrijfssystemen van de onderneming in kwestie;

Wilt u in uw onderneming eveneens kunnen genieten van de hierboven aangehaalde voordelen? In dat geval is het behalen van het ISO 14001 certificaat dus absoluut iets wat het overwegen meer dan waard kan zijn.

Daarnaast is het verstandig een professioneel Certificeringsbureau in te schakelen, bij Normec Certification bent u dan sowieso aan het juiste adres.